share

Лика ЯнкоАбстрактна композиция

  • Датировка: 60-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, платно върху картон
  • Размер: 72 х 50,5
  • Подпис: долу ляво
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1364
Цена: 6400 лв.