share

Димитър Казаков - НеронПейзаж

  • Датировка: 60-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: мастило, хартия
  • Размер: 38,4 х 27,3
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1369
Цена: 1700 лв.