share

Атанас ЯрановКомпозиция - птица с агне

  • Датировка: 80-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: темпера, хартия
  • Размер: 17,5 х 13
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1374
Не е в наличност