share

Атанас ЯрановКомпозиция

  • Датировка: 80-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: темпера, маслен пастел, хартия
  • Размер: 14 х 12
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1377
Не е в наличност