share

Теню ПиндаревМелницата в Балчик

  • Датировка: 80-те – 90-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: акварел, темпера, хартия
  • Размер: 48,4 х 48,4
  • Подпис: долу ляво
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1411
Не е в наличност