share

Харалампи Тачев Водно конче

  • Датировка: 10-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: акварел, молив, хартия
  • Размер: 9,5 х 14
  • Подпис: долу ляво
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1448
Цена: 1100 лв.