share

Любомир ЙордановКончета

  • Датировка: 80-те г. на ХХ
  • Техника и материал: литография, хартия, Е/А, 5/25
  • Размер: 14,5 х 11,5
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Графика
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1468
Не е в наличност