share

Любомир ЙордановКонче

  • Датировка: 80-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: литография, хартия, Е/А, 5/25
  • Размер: 21,5 х 8,7
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Графика
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1471
Не е в наличност