share

Любомир ЙордановКонник

  • Датировка: 80-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: литография, хартия, E/A, 9/25
  • Размер: 15 х 11
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Графика
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1476
Не е в наличност