share

Георги Ковачев - Гришата Избори

  • Датировка: 1959
  • Техника и материал: туш, хартия
  • Размер: 29 х 29
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1490
Цена: 490 лв.