share

Георги Ковачев - Гришата Глава на жена

  • Датировка: 29.09.1993
  • Техника и материал: туш, акварел, хартия
  • Размер: 37,5 х 27,5 см
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 1493
Цена: 580 лв.