share

Георги Ковачев - Гришата Пейзаж

  • Датировка: 1958
  • Техника и материал: въглен, хартия
  • Размер: 39 х 29
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1494
Цена: 780 лв.