share

Иван МилевСкица и абстрактна рисунка

  • Датировка: 20-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: молив, хартия
  • Размер: 19 х 21,7
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1709
по запитване