share

Евтим ТомовНа док

  • Датировка: 1962
  • Техника и материал: гравюра на дърво, хартия, 1/100
  • Размер: 23 х 30,3 (27 х 34,8)
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Графика
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1770
Не е в наличност