share

Николай Ников-НичетоРуската църква

  • Датировка: 1970
  • Техника и материал: литография, хартия
  • Размер: 48 х 63,5
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Графика
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1804
Не е в наличност