share

Георги Ковачев - Гришата Цикъл „Народни приказки и песни“ II

  • Датировка: 1970
  • Техника и материал: монотипия, хартия
  • Размер: 31,2 х 28 (47,5 х 39,7)
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Графика
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1852
Не е в наличност