share

Георги Ковачев - Гришата Цикъл „Народни приказки и песни“ V

  • Датировка: 1970
  • Техника и материал: монотипия, хартия
  • Размер: 31,3 х 28,4 (46,3 х 39,3)
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Графика
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1855
по запитване