share

Дечко УзуновКомпозиция

  • Датировка: 70-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: акварел, хартия
  • Размер: 63,5 х 48,2
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1973
по запитване