share

Николай РайновЛегнала женска фигура

  • Датировка: 20-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: линорез, хартия
  • Размер: 19,5 х 30 (22,5 х 33)
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Графика
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 2032
Цена: 2900 лв.1999 лв.