share

Жени МеханджийскаМелник

  • Датировка: 60-те, 70-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, картон
  • Размер: 63 х 55,5
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 2046
Не е в наличност