share

Жени МеханджийскаВечер

  • Датировка: 60-те, 70-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, картон
  • Размер: 63 х 56
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 2049
Не е в наличност