share

Жени МеханджийскаРуската църква I

  • Датировка: 60-те, 70-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: акварел, хартия
  • Размер: 51 х 44
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 2054
Не е в наличност