share

Ганчо КарабаджаковКоледа II

  • Датировка: ок. 2010
  • Техника и материал: маслени бои, платно
  • Размер: 50 х 50
  • Подпис: долу в средата
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 2065
Цена: 3400 лв.