share

Атанас ЯрановРисунка по "Геноцид"

  • Датировка: 80-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: пастел, темпера, картон
  • Размер: 26,5 х 47,3
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 2084
Не е в наличност