share

Христо БерберовСенокос в Рила

  • Датировка: 10-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: офорт, хартия
  • Размер: 21 х 30 (25 х 32,7)
  • Подпис: -
  • Вид: Графика
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 2135
Не е в наличност