share

Христо БерберовПрийдите вси отруждени

  • Датировка: 1906
  • Техника и материал: офорт, ръчно колориране, хартия
  • Размер: 20 х 15 (25 х 16)
  • Подпис: подпис долу дясно
  • Вид: Графика
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 2140
Не е в наличност