share

Данаил ДечевСеднала жена

  • Датировка: 30-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: гваш, хартия
  • Размер: 32,4 х 26,7
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 2154
по запитване