share

Атанас МиховФигура

  • Датировка: 1906
  • Техника и материал: молив, хартия
  • Размер: 31,7 х 23,2
  • Подпис: подпис и дата горе дясно
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 2160
Цена: 1100 лв.