share

Христо БерберовПейзаж с тополи

  • Датировка: ср. на 30-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, картон
  • Размер: 70,8 х 50
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 2183
Цена: 28000 лв.