share

Янко МариновПролет

  • Датировка: 70-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, картон
  • Размер: 31 х 25,5
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 2277
Не е в наличност