share

Васил Чакъров - ЧакОбла планина I

  • Датировка: 1979
  • Техника и материал: акварел, картон
  • Размер: 50 х 70
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 2279
Цена: 2500 лв.