share

Атанас МиховСеднало момче с книга

  • Датировка: ок. 1906
  • Техника и материал: молив, хартия
  • Размер: 21,2 х 34,2
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 2300
по запитване