share

Диран СаркисянПред господарката

  • Датировка: 60-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: акварел, хартия
  • Размер: 27,8 х 19,5
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 2361
Не е в наличност