share

Диран СаркисянИзгрев

  • Датировка: 60-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, хартия
  • Размер: 22,5 х 32,5
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 2362
по запитване