share

Златка ДъбоваЦърква

  • Датировка: 70-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: дърворез, хартия
  • Размер: 26,7 х 26,9 (45,8 х 32,3)
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Графика
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 2381
по запитване