share

Маргарита МилиджийскаПавиан

  • Датировка: 50-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: акварел, хартия
  • Размер: 45 х 31,5
  • Подпис: долу ляво
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 2412
по запитване