share

Атанас ЯрановБик

  • Датировка: ок. 1980
  • Техника и материал: пастел, хартия
  • Размер: 69,8 х 48
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 2441
Не е в наличност