Дора Кънчева

Дора Кънчева е родена на 5 юни 1926 г. в Стара Загора. През 1951 г. завършва живопис в Националната художествена академия при проф. Дечко Узунов.  Бащата на Дора Кънчева – художникът Ганю Иванов, е ученик на проф. Иван Мърквичка. Освен семейната среда, влияние върху развитието на художествения й стил оказва приятелството с художничките Славка Денева и Лика Янко. В основата на живописния маниер на Дора Кънчева е рисуването на пленер – заедно с баща и дъщеря Деневи, обикаля селата в софийско, в търсене на сюжети, отговарящи на нетрадиционните им разбирания за пейзаж. 
Дора Кънчева работи предимно в областта на живописта. Създава морски, градски и природни пейзажи, които се отличават с експресионистичен рисунък, едри мазки и контрасти. Нейните картини са израз на неординерната страна на живота – дори битово-прозаичните сюжети художничката представя чрез цветовете на празничността и светлината. 
Творби на Дора Кънчева са притежание на почти всички държавни галерии у нас, както и на частни колекционери в цял свят. 
Дора Кънчева умира през 2013 г.