Георги Лазов

Георги Лазов (Лазето) е роден на 21.02.1904 г. в град Дупница в семейството на Лазар Кленовски и Мария Лазарова.

Бащата е скромен фурнаджия, който загива от холера по време на Балканската война. Майката остава без подкрепа с четири деца.

По-късно Георги Лазов остава кръгъл сирак.

За да спести мъничко средства за бои, той продава вестници, работи като обущар, слугува при кафеджии, по-късно е фирмописец.

Като ученик в прогимназията той често посещава художника Димитър Топлийски. Той го запалва в областта на изкуството.

Рисувал от дете и обичал акварелите. Блокчето му се пълнело с пейзажи и сценки от причудллната смесена пручидливия свят на детството.

Големият стар художник Константин Щъркелов случайно вижда малкото момче, дошло само в Рилския манастир, за да рисува и го насърчава горещо.

В биографията на Лазов особено място заемат неговите участия във всички окръжни и много други художествени изложби. Той е бил член на Окръжната група на художниците. Има над 20 самостоятелни изложби. Трудът и мълчаливата упорита работа го съпътстват до края на живота му.

„Обичам да търся радостта в очите на хората. Тя ми е достатъчна!“, казва Лазето.