Тодорка Бурова

Тодорка Бурова е родена е в Русе на 15 юли 1902 г. Дъщеря е на банкера Иван Буров и е племенница на банкера и политик Атанас Буров. На 6-7 годишна възраст губи слуха си, поради заболяване от менингит. От 1909 г. заедно със семейството си живее в София. През 1930 г. завършва живопис в Художествената академия в Дрезден при проф. Ото Дикс. След завършването си е член на Дружеството на новите художници. Прави колективни изложби в Берлин, Атина, Прага. След 1944 г. творчеството на Тодорка Бурова е обявено за формалистично и е изключена от Съюза на българските художници. Не престава да твори в своето ателие до края на живота си. Тодорка Буроеа почива през 1985 г.