Минала изложба

share

Атанас Михов (1879 - 1975). Живопис и рисунки

 

Галерия „Лоранъ“ представя изложбата „Атанас Михов (1879 - 1975). Живопис и рисунки“

Настоящата колекция от творби на Атанас Михов (1879 – 1975) е представителна за творчеството на художника и е подбрана специално, за да покаже изразително и в органическа цялост, живописните постижения на автора. Представени са и негови ранни рисунки.

Атанас Михов създава емблематична пейзажна живопис – проникновена и с нежни колористични вибрации, с което постига особено настроение. Рисува образи - обобщени и изведени като символи и знаци, правейки своеобразни одухотворени природни портрети. Залага на сложни поетични хармонии изградени с много настроение. Характерно за неговата композиция е играта на светлината и съпоставката ѝ със сянката, но не чрез графичен подход, а чрез сложни живописни импресии. Планината и морето завладяват със смелото си живописно третиране и с богатия си колорит. Те са възвеличени от неговата четка, достигайки до поразяваща монументалност. Виждаме ритъм на благородни природни хармонии, допълнени със звучни трептения в светлините на планинските склонове и отраженията на морската вода. Витоша и Черно море сякаш са одухотворени и общуват със зрителя.

В показаните пейзажи се усеща, че Михов не се вълнува повърхностно от панорамата, а надхвърля нейната видимост и стига до смели художествени настроения и поетични състояния в композицията, боравейки умело с четката. Изпълнението е забележително, полагайки тоновете и полутоновете, художникът създава сложна живописна тъкан, моделирана с прозрачност и лазурни багри. 

Всичките му картини са изпълнени на един дъх, с лекота, без колебание и с огромна творческа емоция. Пейзажите, всъщност са живи и тактилни, така както Михов умее да ги преобрази със средствата на силната си импресионистична култура.

Рисунките показани в изложбата са представителна извадка, на цялата колекция която наброява повече от 100 моливни скици. Те представят хронологично впечатленията на Атанас Михов от пътуванията му след завършването на академията до Варна, Скопие, Разград, Драма и др., както и ежедневните му занимания, като военен художник. 

Изложбата „Атанас Михов (1879 - 1975). Живопис и рисунки“, може да бъде видяна от 9 март до 18 април 2023 г. в салона на галерия „Контраст“, на ул. „Цар Самуил“ № 49 в София.