Минала изложба

share

Изложба на Веселин Томов (1909 - 1993)

Веселин Томов – живопис
8 – 22 юли 2008 г.
Откриване: 8 юли от 18:30 ч.

Галерия „Лоранъ” открива изложба на Веселин Томов (1909-1993), един живописец от поколението на старите майстори. Експозицията показва над 20 картини от последните години на художника – предимно натюрморти и пейзажи.
Макар днес позабравено, името на Веселин Томов активно присъства в общите изложби от І-та половина на ХХ в.
Веселин Томов завършва живопис в Художествената академия през 1934 г. при проф. Никола Ганушев, членува в Дружеството на художниците в България. През 1941-43 специализира в Художествената академия в Мюнхен, но войната го принуждава да прекъсне обучението си и да се завърне в родината като не успява да пренесе създаденото в Германия творчество. Единствената творба, с която се завръща е „Етюд на чернокож мъж”, която се експонира в настоящата изложба.
Освен с живопис художникът се изявява и в областите на декоративно-монументалните изкуства и на пощенската марка. През 50-те и 60-те г. той нееднократно е премиран за своите проекти за пощенски марки.
През дългия си творчески път Веселин Томов подрежда редица самостоятелни изложби, най-голямата от които – юбилейната изложба през 1989 в салоните на „Шипка”6. Картините, които показва го представят като творец с предпочитания към жанровете портрет, натюрморт и пейзаж. Специален интерес художникът проявява към натюрморта, където материята е предадена осезаемо и плътно, с методично щудиране на реалния обект. Пейзажните му композиции, верни на реалистичните принципи на изобразяване, носят също висок професионализъм и всеотдайност към изобразяването на натурата.
С настоящата експозиция галерия „Лорань” продължава своята традиция да преоткрива имена в българското изобразително изкуство.


Анелия Николаева