Минала изложба

share

Модерни класици

Изложбата, наречена „Модерни класици“ се фокусира върху творби от художници, работили далеч след епохата на традиционния Модернизъм от поколението развило се след периода на соцреализма. В български културен и исторически контекст, тези автори след 1956 и през 60-те имат късмета да не попаднат в графата формализъм, а днес вече са класици. Това своеобразно размразяване в художествените възгледи е в основата на настоящата изложба. Тук присъстват „приказният свят“ на Лика Янко, трансформациите и сложното преплитане на родното на Димитър Казаков – Нерон, абстрактно-символният език на Петър Дочев, експресията на Димитър Киров. Подборът за изложбата включва още имената на Атанас Яранов, Георги Баев, Генко Генков, Цанко Панов, Тома Трифоновски и др.

Официално откриване не е предвидено.