Минала изложба

share

Преживяване в живопис

Галерия „Жорж Папазов” представя Галерия „Лоранъ”
с изложбата на Долорес Дилова „Преживяване в Живопис”
8 – 21 май 2008 г., откриване 8 май от 18:00 ч.
Галерия „Жорж Папазов” – Пловдив
 
           Творбите представени в Галерия „Жорж Папазов” са специален жест на Галерия „Лоранъ” и художничката Долорес Дилова към пловдивската публика.
Поводът за откриване на една изложба на Долорес Дилова винаги е новото, което автора иска да сподели, разкаже или внуши с картините си. Всяка изложба е следваща, различна стъпка по пътя. В нея има всичко от извървяното до сега – и болка, и мъка, и учудване от видяни приказни места, спотаени емоции, съживени дълбоко скрити пейзажи и усещания за несъществуващ, но до болка познат и изкусителен свят, разочарования и възторзи, изкушения от реални изображения и бягство от всякаква рутина. Може би автора търси да съживи върху платното нещо, което импулса на вдъхновението е оставило в сянка някога, а днес опитът и годините осветяват с нова светлина и колорит. Да, всички нови картини на Долорес Дилова са различни от досегашните – мистични отрязъци, наситени с трепет и цвят. Едните замайват с кървавочервеното, небесно сините пробиви и резките контрасти, а виолета е контрапукнт на златните и сребърни акценти, други с дълбочината на преживяването на пространството, което някак те поглъща, трети с жизнения си минимализъм, четвърти с интимността и трансформацията на една уж „проста” натура. Започваме да се питаме как един човек успява да съхрани емоцията си и да бъде интересен и различен, посягайки към едни и същи сюжети и теми. Долорес Дилова режисира природата и средата според собствените си емоционални закони. Тя трудно може да бъде копирана. Нейният интимен свят е изпълнен със стълби и отверстия, водещи към светлината, искрящи повърхности, драматични небеса, театрално осветени улици и фасади, раздрани наполовина от сенки, някакви загадъчни пространства – обиталища.
Свят колкото нереален,  толкова пулсиращ и истински. Тази експозиция е част от пътя. Откровен възторг на автора да живописва. Честно отношение към картината и зрителя. Усещане за прости истини – пейзаж, интериор, натюрморт, с едно „Преживяване в живопис” сред уютното пространство на Галерия „Жорж Папазов”.
 
Лаврен Петров