Минала изложба

share

Стоян Венев. Характери

Изложбата представя колекция от непоказвани до момента произведения на Стоян Венев. Открити едва през 2016 г., тези ескизи запълват важен сегмент не само от неговата биография, но и от един специфичен за българското изкуство исторически отрязък. Годините на култа (между 1944 и 1956) са почти недостъпни за съвременните изследователи, защото голяма част от създадените тогава произведения са заличени от историята. Така и експериментите на Стоян Венев за формулиране на правдив и политически приложим творчески метод на художествения реализъм досега не са били обект на отделно изследователско внимание. 

През 1940 и 1950-те Стоян Венев създава своите емблематични и преекспонирани по времето на социализма композиции като „Посрещане на Съветската армия“, „Първият трактор“, „Прощаване“, „Завръщане“ и други. Тази иконография има широко приложение в пропагандата на режима и като че ли основно на това се дължи стабилното присъствие на художника в историята на българската живопис. Реалистичните композиции на Стоян Венев са отделен преходен етап между два отчетливи периода в неговото творчество. Първият е ранният живописно-карикатурен стил от 1930-те, който има всички характеристики на модерното светоусещане и синтезира критическата острота на немския експресионизъм с поетичната отстраненост на Парижката школа. Вторият разпознаваем период в творчеството на Стоян Венев – от началото на 1960-те до края на живота му, отново тематизира селския бит и тези два ясно разграничени един от друг периода са в основата на популярния мит за Стоян Венев като художник на народния хумор. Но има и опити Стоян Венев да се разгледа в аспект, различен от масовостта на карикатурното послание и през годините той е бил представян с пейзажи, ранни произведения, портрети, т.нар. „еротични“ рисунки и други.

Настоящата изложба в галерия „Лоранъ“ изважда на показ още една неизвестна досега част от творчеството на Стоян Венев. Изложбата съдържа 27 студии към композиции, пейзажи и натюрморти от периода на 40-те г. на ХХ в. С това галерия „Лоранъ“ предлага собствен принос към изследването на творчеството на един от най-популярните български художници. 

Изложбата се съпътства от каталог. Автор на текстовете е Галина Декова. 

Произведенията на Стоян Венев могат да бъдат видени от 12 април до 7 май в салона на галерия „Лоранъ“ на ул. „Оборище“ 16 в София.