share

Издания на галерия "Лоранъ" в Канада

Изданията на галерия "Лоранъ", посветени на художниците-карикатурист Константин Каменов и Теню Пиндарев вече са част от библиотеката на MUSÉE McCORD Museum - Музея за социална история в Монреал, Канада.

Благодарни сме на Хедър Макнаб, служителка в Центъра за архиви и документация за информацията, която ни предостави сведения във връзка с участието на Теню Пиндарев в Биеналето на карикатурата, провело се през 1981 г. в Монреал и се надявам за вбъдеще да имаме още поводи за съвместна работа.