share

Отбелязваме 100-годишнината от рождението на Теню Пиндарев с подкрепата на Столична програма "Култура"

Творческият съвет на Столична програма „Култура” за 2021 г. одобри за финансиране проектът ни за отбелязване на 100-годишнината от рождението на Теню Пиндарев (1921-2010).  

Представянето на по-малко познати страни на известни художници или изваждането от забравата на значими творци, е фокус в изложбената дейност на галерия „Лоранъ“, винаги предизвикващ силен отклик в публиката.

През 2020 г. ние установихме, че карикатурата предоставя такова широко поле за действие – представихме позабравения карикатурист Константин Каменов и Теню Пиндарев като живописец, и чрез техните лични истории предоставихме разказ за събития и гледни точки от минали времена, които се оказват любопитни и предизвикват голям интерес днес.

Посетителите на изложбите – от ученици в художествената гимназия до възрастни роднини на бивши колеги на двамата хумористи, ни показаха, че темата намира много и неочаквани допирни точки с интересите на ценителите на изкуството. 

Стотиците гледания на нашите онлайн лекции, контактите, които осъществихме с представители на хумористичния печат и техните публикации по повод на дейността ни потвърждават, че критичният поглед, смехът, поглеждането назад и осмислянето на миналото с днешното знание, представляват особен вид ценност за днешната публика.

Затова решихме да продължим и надградим тази дейност като инициираме честването на 100-годишнината от рождението на Теню Пиндарев (1921-2010) в София, където именно той дълги години сътрудничи във в. “Стършел“.

Проектът ни цели да доведе художника по-близо до публиката – чрез експониране на оригинални творби на неочаквани места, да инициира дискусии по актуални както днес, така и в миналото проблеми (например с разглеждане на карикатурния цикъл от 80-те години на тема „Екология“), да реализира достъпна за всеки дигитална изложба, и накрая, но не на последно място – да архивира натрупаното знание чрез осъществяването на юбилейно книжно издание, посветено на художника-карикатурист.