share

Последни часове на най-посетената изложба в историята на галерията!

Последни часове на най-посетената изложба в историята на галерия "Лоранъ" - "Константин Щъркелов, (Не)Познати истории"!

Заповядайте до 19:00 ч.