share

Ivan MilevПодготвителни скици за композиции (двустранна)

  • Date: 20-те г. на ХХ в.
  • Material: молив, хартия
  • Size: 25,5 х 32,4 см
  • Signature: -
  • Type: Drawing
  • Genre: Composition
  • Id number: 1694
Price: 1700 lv.