share

Марио ЖековИзглед от Истанбул

  • Датировка: 20-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: смесена техника, картон
  • Размер: 40 х 50 см
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 0296
Не е в наличност